Trh spotrebnej IT: tvrdá práca na digitalizácii

02. 06. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Trh spotrebnej IT jepodľa prognózy IDC rozsiahly a príliš rozdielny na to, aby sa dal tento malý priestor ovládnuť. Digitalizácia, mobilita a konvergencia pokračujú pri vytváraní jedného priestoru s niekoľkými pevnými ukazovateľmi na plánovanie trhu. IDC definuje na tento rok štyri  prognózy pre trh spotrebnej IT.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.