Vyše 16 miliónov Európanov pred domácim kinom

17. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Vyše 16 miliónov Európanov pred domácim kinom.Nová štúdia spoločnosti Intel o digitálnom európskom životnom štýle odhalila, že sa Európa oficiálne stala regiónom technofilov. Mladí i starší spotrebitelia, muži i ženy chápu techniku (Technika je v tomto kontexte chápaná ako počítače, internet, digitálne TV a rádio, mobilné telefóny, digitálne kamery, DVD a CD prehrávače, iPody, automobilové satelitné navigačné systémy.) ako neodmysliteľnú súčasť svojho života.

Vyše 16 miliónov Európanov pred domácim kinomNová štúdia spoločnosti Intel o digitálnom európskom životnom štýle odhalila, že sa Európa oficiálne stala regiónom technofilov. Mladí i starší spotrebitelia, muži i ženy chápu techniku (Technika je vtomto kontexte chápaná ako počítače, internet, digitálne TV a rádio, mobilné telefóny, digitálne kamery, DVD a CD prehrávače, iPody, automobilové satelitné navigačné systémy.) ako neodmysliteľnú súčasť svojho života. Tri štvrtiny Európanov (75%) uviedlo, že sa im páči či sú dokonca nadšení zrastúceho tempa technických inovácií a zmien. Najspokojnejším národom sú ztohto hľadiska Taliani s 83 %, vtesnom závese s 81 percentami sa drží Veľká Británia a Holandsko.

Prieskum odhalil, ako ďaleko dnes technologické inovácie ovplyvňujú životný štýl bežných ľudí – spôsob ako sa ľudia bavia, prežívajú voľný čas, hľadajú nové vedomosti alebo nadväzujú vzťahy. Je jasné, že technika napĺňa základné ľudské potreby. Pomáha ľuďom nadväzovať kontakty sviacerými ľuďmi, zúčastňovať sa bežných rituálov budovania vzťahov, a to všetko vpohodlí a bezpečí domáceho prostredia.

Medzi kľúčové zistenia prieskumu patria:

Pred piatimi rokmi 15 % ľudí vEurópe nedôverovalo novým technickým produktom a zo zásady ich nepoužívalo. Ich počet dnes klesol na menej ako polovicu (7%). V UK došlo vposledných piatich rokoch knajväčšiemu nárastu vývoja a prijímania technológií, celkom 27% rastu.

Európania dnes trávia surfovaním na internete skoro rovnaký čas, ako počúvaním hudby a rádia (11verzus 13,7 hodiny za týždeň). Taliani dokonca na internete trávia viac času ako sledovaním televízie (14 hodín verzus 13 hodín). Viac než dvaja zpiatich Európanov (43 %) majú pocit, že pokiaľ by prišli o svoj počítač a digitálnu techniku, ich život by sa dramaticky zmenil – najviac by boli dotknutí Briti (54 %). Každý ôsmy obyvateľ Európy (12 %) tvrdí, že by bez digitálnej a počítačovej techniky nemohol žiť – celých 20 % Britov sa vyjadrilo týmto spôsobom, iba 5 % Talianov by nemohlo žiť bez techniky. Až 28 miliónov Európanov (43 %) hľadá na internete informácie o liekoch a zdravotných otázkach. Celkom 44 % Európanov využíva internet nahľadanie práce. Najpravdepodobnejšie bude prácu na internete hľadať Dán (57 %), ktorý taktiež patrí knajaktívnejším on-line výskumníkom (94 %).

Domov, digitálna domácnosť

Štúdia ďalej ukázala, že ľudia vEurópe dnes vlastnia viac techniky, ako kedykoľvek predtým. Väčšina európskych domácností vlastní sedem zo štrnástich najrozšírenejších technických zariadení alebo noviniek, a je preto stále pravdepodobnejšie, že vdomácnostiach bude dochádzať k ‘presýteniu technikou’. Ako reakcia na túto situáciu sa objavuje nový druh domácej techniky, ktorý stiera rozdiely medzi televíziou a osobným počítačom. Zábavné PC, alebo E-PC (Entertainment PC) vytvára efektívne, elegantné a jednoduché centrum všetkej audiovizuálnej zábavy vdomácnosti – hudby, filmov, televízie, internetu, e-mailov a fotografií.

Domáca zábava

Pokračujúca modernizácia techniky a jej širšie prijímanie ovplyvňuje tiež spôsob domácej zábavy spotrebiteľov. Rastúca pôsobivosť a pestrosť domácej zábavy vedie ľudí k zmenám v spôsobe trávenia voľného času. Výborná kvalita digitálnej zábavy spotrebiteľom umožňuje tvorbu prostredia, ktoré zaisťuje zážitky známe zkina priamo vich domácnosti.

Rastúca popularita domáceho kina už veľa ľudí viedla ktomu, že radšej zostávajú doma – každý štvrtý (25 %) navštevuje kino menej. 31 % Talianov tvrdí, že chodí do kina menej často a 19 % Francúzov tam chodí snižšou frekvenciou. Ľudia starší ako 50 rokov trávia v Francúzsku viac ako štyri hodiny denne hraním počítačových hier. I vcelkovom súhrne sú Francúzi najväčší hráči, pretože hry na PC či konzolách má rado 35 % obyvateľstva.

Najnovšie metódy komunikácie však prinášajú i niektoré nevýhody – jeden zdesiatich Európanov (11 %) uvádza, že snajlepšími priateľmi trávi menej času, pretože má širší okruh priateľov. Na rovnaký vedľajší efekt si sťažovala štvrtina Švédov (25 %).

Pomáha ľuďom ku vzdelaniu

Štúdia taktiež odhalila, do akej miery sa ľudia spoliehajú na techniku pri vzdelávaní a rozvoji svojho života. Technika povzbudzuje túžbu spotrebiteľov po okamžitom prístupe kinformáciám a vo svete, kde je najdrahší práve čas, otvára jednoduchý a rýchly prístup k skutočne instantným službám.

Hľadanie práce: 44 % Európanov využíva internet pri hľadaní zamestnania.

Výuka detí: 11,5 milióna (18 %) Európanov používa internet prepodporu vzdelávania svojich detí.

Vzdelávanie : Skoro jedna tretina Európanov využíva na internete kurzy a iné formy vzdelania.

Väčšie znalosti/nové schopnosti : 68 % Európanov už použilo internet pre zvýšenie svojich znalostí, napr. poznávania novej krajiny, do ktorej sa chystajú cestovať.

Výskum voblasti zdravia: 43 % Európanov vyhľadáva on-line informácie o zdravotnej situácii alebo problémoch. 40 % nemeckých žien používa web pri hodnotení zdravotného stavu, u mužov to je 36 %. Vo Švédsku tak postupuje 52 % žien a 40 % mužov.

Problémy: Internet ľuďom umožňuje väčšiu aktivitu vriešení rôznych problémov, ako je napríklad poškodzovanie životného prostredia, kde ho už využilo 32 % Európanov.

Tri štvrtiny Európanov popisujú techniku ako obohatenie svojho života a jedna pätina ako prostriedok krelaxácii a úniku zo stresu každodenného života. Skoro 12,5 milióna ľudí vníma techniku ako niečo, čo im pomohlo vhľadaní sebe samého astále vo väčšej miere hodnotia druhých podľa ich spôsobu používania techniky.

(ex)

Image gallery


Write review