B2B zvyšuje produktivitu až o polovicu

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

B2B zvyšuje produktivitu až o polovicu. B2B ponúka zvýšenie produktivity až o 50 percent. Podľa novej správy Forrester Research prinesú sieťové obchodné transakcie medzi podnikmi (business-to-business, v skratke B2B) európskym firmám zvýšenie produktivity až o 50 percent za osem rokov.

B2B zvyšuje produktivitu až o polovicuB2B ponúka zvýšenie produktivity až o 50 percent. Podľa novej správy Forrester Research prinesú sieťové obchodné transakcie medzi podnikmi (business-to-business, v skratke B2B) európskym firmám zvýšenie produktivity až o 50 percent za osem rokov. Úspora nákladov, zlepšenie procesov a časový priebeh zvyšovania produktivity budú rôzne, v závislosti od firemného mixu B2B procesov, avšak dosiahnutie zvýšenia produktivity bude od všetkých firiem vyžadovať meranie, manažment zmien a prijatie partnermi, tvrdí správa.

“Naše rozhovory potvrdzujú, že súčasné európske podniky očakávajú od iniciatív B2B dvojciferné rasty produktivity, avšak firmy nerealizujú takýto rast kvôli naivnému manažmentu, pretože výkonným manažérom stále chýbajú skúsenosti s implementáciou projektov technológie B2B,” povedal analytik spoločnosti Forrester, David Metcalfe. “V skutočnosti európske firmy stále využívajú zmes kastomizovaných back-end dátových systémov a integračných úloh, ktoré bránia realizácii B2B projektov. Okrem toho sa užívatelia s nízkou technologickou úrovňou vyhýbajú aplikáciám a európska preferencia pre podnikanie založeného na vzťahoch spomaľuje rast produktivity vyplývajúci z využitia internetu. A konečne, európska mozaika lokálnych obchodných zvyklostí a predpisov zabraňuje realizácii cezhraničných projektov B2B.”

Forrester radí, že napriek súčasným prekážkam by mali európske firmy pokračovať v hľadaní úspor nákladov a zlepšovania procesov a tvrdí, že firmy môžu prekonať interné a externé bariéry skorým zapojením užívateľov, spoluprácou na úrovni viacerých firiem, zmiešanými projektovými tímami B2B a realistickými cieľmi rastu. S cieľom pomôcť spoločnostiam dosiahnuť rast produktivity v oblasti B2B, Forrester analyzoval potenciálnu úsporu nákladov a zlepšenia procesov z návrhu, nákupu a predaja produktov a služieb na internete a riadenia dodávateľských reťazcov. Výsledky tejto analýzy naznačujú, že výrobcovia za osem rokov dosiahnu maximálne 45-percentné zvýšenie produktivity – táto hodnota je vypočítaná za všetky B2B procesy. Kým výrobcovia v oblasti high-tech dosiahnu rast produktivity vďaka kolaboratívnemu návrhu produktov a prehľadnosti dodávateľskej reťaze, distributéri chemických látok budú podľa modelu optimalizovať oblasť predaj a poskytovania služieb, čim dosiahnu výrazný 47-percentný rast produktivity. A na záver, firmy ponúkajúce podnikateľské služby – teda služby, ako správa objektov a stravovanie – dosiahnu zvýšenie produktivity o 46 % za osem rokov od zavedenia B2B aplikácií.

“Európski manažéri, ktorí si myslia, že B2B procesy s podporou internetu prinesú úsporu nákladov a zlepšenie procesov, majú pravdu,” dodal Metcalfe. “Ale na dosiahnutie rastu produktivity už dnes by mali firmy motivovať zamestnancov, aby využívali procesy založené na internete, rozširovali najlepšie metódy B2B v rámci celého podniku a realizovali B2B marketingovú kampaň. Okrem toho, podniky v celej Európe majú potenciál dosiahnuť skorú úsporu nákladov a zrýchliť kvalitatívne zlepšenia. Avšak s cieľom maximalizovať zisky počas niekoľkých rokov, musia sa firmy usilovať o to, aby dosiahli a udržiavali procesy založené na internete synchronizované, uložili generálnym manažérom ciele v oblasti B2B a navrhli trojročný postupný plán.”

(js)

Image gallery


Write review