e-Commerce - prekliatie, alebo faktor úspechu?

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Commerce - prekliatie, alebo faktor úspechu? Elektronické obchodovanie čiže "e-Commerce" je pripravené na dramatický vzostup. Aký veľký potenciál má e-Commerce na pretvorenie dnešného obchodovania? Ako sme schopní ohodnotiť konkurencieschopné postavenie v rýchlo sa meniacom svete elektronického obchodu?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.