Elektronické bankovníctvo

29. 07. 2006 | 12/1998 | Comments [0]

Elektronické bankovníctvo. Elektronické bankovníctvo umožňuje pohodlnú, rýchlu a hlavne bezpečnú výmenu informácií medzi bankou a jej klientom prostredníctvom určitého média.

Elektronické bankovníctvoElektronické bankovníctvo umožňuje pohodlnú, rýchlu a hlavne bezpečnú výmenu informácií medzi bankou a jej klientom prostredníctvom určitého média. Klient banky môže byť v rôznych situáciách – v práci, doma, na nákupoch, na cestách, na rekreácii a podobne.

Elektronické bankovníctvo mu poskytuje jednoduché a bezpečné nástroje na výmenu informácií s bankou, v ktorejkoľvek z týchto situácií. Má k dispozícii: Home Banking, Mobil Banking, Internet Banking, E-mail Banking, Samoobslužné zóny, GSM Banking, Phone Banking, Fax Banking, Elektronickú peňaženku, prípadne ďalšie.

Komunikácia medzi klientom a bankou môže prebiehať cez niektoré zo štyroch komunikačných médií – cez Jednotnú telefónnu sieť ( JTS), Verejnú dátovú sieť (VDS) s využitím protokolov X.25, X.28 dial-in a pod., GSM sieť, ako aj cez celosvetovú informačnú pavučinu – internet.

BANKA. Systém elektronického bankovníctva na strane banky predstavuje elektronickú poštu umožňujúcu bezpečný a pohodlný prenos informácií medzi klientom a bankovým informačným systémom. Tvorí ho komunikačný server – zabezpečujúci spoľahlivé komunikácie s klientmi banky, firewall – bezpečnostný filter umožňujúci iba povolené typy komunikácií, pripadne ich analýzu a automatickú obranu na preddefinované stavy, elektronická on line banka (ďalej EOB), ktorá zabezpečuje bezpečnú výmenu informácií medzi klientom a bankovým informačným systémom. Prepojenie EOB s bankovým informačným systémom (BIS) môže byť: * off line, pričom obnova dát sa uskutočňuje: raz denne, resp. periodicky niekoľkokrát za deň, * on line s priamym prístupom k dátam v BIS: replikáciou databáz, klient – server komunikáciou medzi EOB a BIS.

BEZPEČNOSŤ. Vysoká bezpečnosť je jedným zo základných pilierov elektronického bankovníctva. Je riešená pomocou najmodernejších bezpečnostných prvkov využívaných v bankovníctve, štátnej správe i armáde vo väčšine vyspelých krajín sveta. Bezpečnosť implementácie týchto bezpečnostných prvkov je overená vyše šesťročnou bezkolíznou prevádzkou Home Banking systémov BPS, s ktorými komunikujú v súčasnosti stovky klientov niekoľkých bankových ústavov na území SR i ČR. Bezpečnostné prvky v systéme elektronického bankovníctva umožňujú definovať tzv. kombinovaný podpisový vzor, rôzne prístupové práva na strane klienta i banky, vytvárať elektronické potvrdenky, ktoré spolu s príslušným archívom umožňujú auditovateľnosť systému v prípade sporu. Automatický prenos dát medzi klientom a bankou, jednoduchá aktualizácia klientskej strany (dynamický upgrade zabezpečovaný zo strany banky), prepojiteľnosť s účtovným alebo iným systémom klienta, to všetko pod operačným systémom MS Windows, robí systém elektronického bankovníctva používateľsky komfortným a jednoduchým. (sk)


Write review