Elektronický obchod hlavnou hnacou silou dnešného IT priemyslu

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Elektronický obchod hlavnou hnacou silou dnešného IT priemyslu. Najväčšia svetová výstava informačných a komunikačných technológií CeBIT 2001, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v Hannoveri, poukázala na vysokú dynamiku vývoja práve v oblasti elektronického obchodu (e-commerce).

Elektronický obchod hlavnou hnacou silou dnešného IT priemysluNajväčšia svetová výstava informačných a komunikačných technológií CeBIT 2001, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v Hannoveri, poukázala na vysokú dynamiku vývoja práve v oblasti elektronického obchodu (e-commerce). Toto konštatovanie sa týka tak elektronického spracovania transakcii medzi podnikmi (business-to-business), ako aj vývoja v oblasti on-line komunikácie medzi firmou a konečnými spotrebiteľmi a zákazníkmi. Internet, ako univerzálne prístupná platforma, umožnil dodávateľom a odberateľom tovarov a služieb skontaktovať sa a realizovať obchod na elektronickom trhu. Podľa analytikov má objem e-commerce transakcií v samotnej Európe vzrásť zo 69 mld. Euro v roku 2000 na približne 509 mld. Euro v roku 2003. Viac ako tri štvrtiny všetkých európskych firiem považuje internet za nevyhnutný základ moderného podnikateľského života.

PROSTRIEDOK OBCHODOVANIA

Firmy, ktoré majú záujem udržať si svojich zákazníkov, už nemôžu viac ignorovať internet ako prostriedok obchodovania. Pre čoraz väčší počet zákazníkov sa stal internet súčasťou každodenného života a homebanking, rezervovanie dovolenky, hľadanie nových knižných titulov, ponúka na aukciách či dokonca nákup áut prostredníctvom internetu sú dnes už považované za samozrejmosť. A s vývojom novej infraštruktúry už nie sú tieto služby dostupné len cez pevné siete, ale aj cez mobilné telefóny.

S nástupom mobilného e-obchodovania bol pre firmy vyvíjajúce softvér vytvorený nový trh. O niekoľko rokov bude viac ľudí pristupovať na internet cez mobilné telefóny alebo iné prenosné zariadenia ako cez klasické PC. Veľa aplikácií pre prístup k internetu “v pohybe” sa v súčasnosti vyvíja na báze technológie WAP (wireless application protocol). Tisíce malých či veľkých softvérových domov ponúkajú mobilné aplikácie pre každú oblasť života. Používatelia mobilných telefónov majú prístup k rovnakému rozsahu služieb – od bankových transakcií až po rezervovanie hotelov – ako zákazníci, ktorý majú prístup na internet cez PC z domu alebo z kancelárie. Podľa odborníkov, jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov v budúcnosti budú hry, ktoré budú môcť hrať používatelia mobilných telefónov pripojením sa na internet cez mobilné siete novej generácie ako sú GPRS (general packet radio service) a nové UMTS (universal mobile telecommunications system).

POMOCNÍK PRI ROZHODOVANÍ

Pre veľa spotrebiteľov je už teraz internet dôležitou pomôckou pri uskutočňovaní rozhodnutí o nákupe nových produktov. Napríklad trhový prieskum od spoločnosti J.D.Power z Bostonu zistil, že 40 percent zo 17,4 milióna amerických nákupcov áut bolo minulý rok ovplyvnených pri nákupe internetom. Do roku 2003 má tento počet narásť na 90%. Dodávatelia tovarov a služieb budú musieť modernizovať. Aby sa dokázali podniky vysporiadať s očakávaným boomom v oblasti e-commerce, budú musieť modernizovať existujúce počítačové systémy a infraštruktúru. Takzvané “podnikové informačné systémy” sú obyčajne ušité na požiadavky individuálneho podniku a sú uložené v databázach rôznych výrobcov. CeBIT 2001 prezentoval široký rozsah vhodných systémových platforiem.

OD VÝKLADU K ELEKTRONICKÉMU SKLADU

Rastúci dopyt zákazníkov po interaktívnom spojení s dodávateľmi tovarov a služieb znamená, že staré systémy musia prísť s novými funkciami. Tieto ďaleko presahujú typ komunikácie so zákazníkom, ktorý bol očakávaný v minulosti. Ešte pred dvomi rokmi slúžil internet len ako výklad v obchode, kde si potenciálny zákazník mohol prehliadať tovary. Jediný výber, ktorý mal kupujúci, bol medzi rôznymi výkladmi. Neexistovala “skutočná” interakcia medzi systémami zákazníka a dodávateľa. Ale s dnešným, viac sofistikovaným nákupným systémom sa všetko mení. Teraz je používateľ interaktívne vedený a sprevádzaný inteligentnými nákupnými asistentmi, ktorí ho prevedú výberovým procesom. Toto je presne typ aplikácie, ktorá si vyžaduje vysoký stupeň integrácie medzi systémom dodávateľa a zákazníka.

VIRTUÁLNE TRHY

Vývoj takzvaných “elektronických trhov” pre automobilový priemysel alebo finančné služby je veľkou pomocou pre spotrebiteľov, ktorí potrebujú nájsť svoju cestu v celosvetovej www sieti. Niekto, kto hľadá určité prevedenie a model auta, môže napríklad navštíviť príslušný elektronický trh a pozrieť si ľahko a rýchlo ceny, bez toho, aby sa stratil medzi tisíckami predajcov, ktorí na sieti inzerujú alebo predávajú.

NÁKUP ALEBO PRENÁJOM

Dodávatelia softvéru vidia dobré rastové príležitosti pri prenájme ich programov. Analytici predpokladajú, že trh ASP (application service providing) môže mať k roku 2003 hodnotu 22 mld. mariek. Výhodou pre používateľa je, že môže vždy získať poslednú verziu vybraného softvéru z internetu – a nemusia ho trápiť inštalácia a servisné služby. Doteraz sa obmedzoval koncept ASP na profesionálnu časť trhu. Ale experti predpokladajú, že v budúcnosti bude spotrebiteľsky orientovaný softvér pre prenosné zariadenia ako napríklad mobilné telefóny, organizéry a hracie konzoly, obstarávaný podobne cez internet. Poskytovatelia príslušných služieb budú musieť vyvinúť vhodný účtovací systém a operácie pre služby zákazníkom, ktoré si budú vyžadovať nové typy softvéru.

ŠTANDARDY PRE VÝMENU DÁT

Bežný formát používaný pre výmenu dát je XML (extended marker language). Avšak formát XML nie je podporovaný existujúcimi staršími systémami mnohých firiem. Ďalším problémom je tiež skutočnosť, že individuálne systémy, ako napríklad databáza produktov, systém obchodného manažmentu alebo logistická databáza, sú často vytvorené viacerými výrobcami, a preto musia pracovať cez viaceré rozhrania.

Internet presmeruje prichádzajúce požiadavky do viacerých systémov a obratom získa informácie pre zákazníka. Z týchto informácií vytvára web server stránku na strane dodávateľa, ktorú vidí zákazník na obrazovke svojho počítača. Toto si vyžaduje, aby web server komunikoval s aplikačnými servermi. Keď zákazník ukončí objednávaciu procedúru, aplikačný server pošle informácie získané od zákazníka aplikáciám na hostiteľských systémoch. Tieto musia byť schopné okamžite odpovedať na požiadavky a dodať požadované informácie, týkajúce sa napr. termínov dodania.

KOMUNIKÁCIA

Veľa starších systémov nie je nastavených pre spomínanú obojstrannú komunikáciu. Veľmi málo firiem by chcelo zničiť svoje kompletne existujúce IT systémy a namiesto toho sa úplne spoľahnúť na integrované riešenie založené na internete. Vhodnou alternatívou sa javí byť inteligentný business-to-business (B2B) portál, vytvorený na aktiváciu nových marketingových kanálov ponúkaných internetom a spojenie zákazníkov s doterajšími systémami.

B2B portál pozostáva z dvoch častí: “predná časť”, ktorú vidí zákazník s prezentáciou obsahu a “zadná časť”, kde sú procesy riadené a kontrolované dodávateľom. Dve časti nákupného systému sú spojené cez aplikácie na web serveri a aplikačnom serveri, kde sú nainštalované komponenty obchodovania ako napríklad spracovávanie objednávok, kontrola dostupnosti zásob, personalizing a zväčša aj inteligentný nákupný kôš.

TRH PRE APLIKAČNÝ SOFTVÉR

Aplikačné servery efektívne fungujú ako operačný systém, ktorý vytvára požadované aplikácie. CeBIT 2001 reflektoval rastúcu sofistikovanosť a rozmanitosť tohto trhu a ukázal veľa aplikácií, ktoré nie sú spojené s aplikačnými servermi jedného výrobcu. Zákazník je potom schopný si zakúpiť business komponenty kompatibilné s aplikačnými servermi od viacerých dodávateľov.

Pre tieto business komponenty vznikli špecializované trhy, založené na špecifickom type podnikania. Tieto prešli dlhým vývojom, aby dokázali vyhovieť dopytu podnikových užívateľov po špecializovanej expertíze vo vybraných oblastiach, ako sú napr. marketingové riadenie alebo spracovávanie objednávok. Ale rastúce množstvo dostupných riešení má za následok, že je čoraz ťažšie urobiť správny výber. Podnikoví užívatelia sa preto častejšie spoliehajú na profesionálne rady konzultantov, ktorý radia pri výbere a nastavení systémov.

ZARIADENIA PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

Dnes je zákazník konfrontovaný s ohromujúcim výberom pre koncových užívateľov, tak pre desktopové ako aj pre mobilné použitie. Po technickej stránke sa desktop PC, vyvinutý pred 20 rokmi, rýchlo približuje statusu klasika, ak nie dokonca statusu výberovej a archívnej záležitosti; avšak najnovšie modely majú oveľa rýchlejšie procesory a ponúkajú čoraz väčšie výkony pre údajovo-náročné aplikácie zahrňujúce transfer obrazov alebo 3D animáciu. Pred rokom boli samozrejmosťou procesory s rýchlosťou 400 MHz, ale návštevníci CeBIT-u 2001 sa teraz mohli stretnúť so skoro trojnásobne vyšším výkonom. Ponuku rozširujú set-top box, sieťové počítače a prenosné zariadenia, ako sú mobilné telefóny a PDA (personal digital assistant).

Napríklad značnú pozornosť vzbudil prototyp kompletne nového PC konceptu, známeho ako “tablet PC”. Tieto ultratenké zariadenia môžu vykonávať všetky funkcie desktopu, ako aj spracovávať rukou písaný materiál. Písaný text a kresby vytvorené perom na mobilnej obrazovke veľkosti hárku papiera môžu byť uložené, opravené, preformátované ako aj vyhľadávané rovnakým spôsobom ako písaný text – niečo, čo bolo doteraz možné vykonávať len s textom zadaným prostredníctvom klávesnice. Vývoj tohto konceptu bude trvať ešte aspoň dva roky, ale 2,5 cm hrubá “elektronická písacia podložka” je pripravená na začiatok svojej sériovej výroby.

NOVÉ MOBILNÉ TELEFÓNY

Mobilný telefón sa stal predmetom spotrebiteľského hromadného trhu. Podľa prieskumu firmy Ericsson, do roku 2003 dosiahne celosvetový počet užívateľov mobilných telefónov 1,3 miliardy. Jedna miliarda z nich bude mať aj mobilný prístup na internet. Súčasný nárast telefónov s WAP, ktoré ponúkajú prístup na internet založený na “bezdrôtovom aplikačnom protokole”, je relatívne pomalý, ale do roku 2005 sa WAP telefóny stanú samozrejmosťou. V porovnaní s aplikáciami založenými na PC, kde farba a animácia sú hlavnými vlastnosťami obrazovky, sú možnosti malého mobilného zariadenia na zobrazenie informácií limitované. Ale so sprístupnením novej infraštruktúry broad-band, uvidíme vývoj aplikácií, ktoré sa budú “starať” o zvyky a očakávania PC užívateľov aj na menšej obrazovke a umožnia zobrazovať informácie vo farbe. Prototypy UMTS s týmito funkciami boli predstavenými na výstave.

HOVORENÉ SLOVO TRENDOM BUDÚCNOSTI

Prognostici považujú tieto riešenia web služieb založených na hovorenom slove za budúce tzv. “killer application”, ktoré budú obrazne povedané valcovať trh. Do piatich rokov sa očakáva, že viac ako 2 miliardy ľudí budú používať web stránky založené na hovorenom slove, a tiež portály a internetové služby založené na rovnakom princípe. Tieto riešenia e-commerce budú obzvlášť vhodné pre mobilných používateľov. Napríklad, počas jazdy autom môže užívateľ potrebovať služby ako sú hľadanie cesty, hotelové informácie, prekladové služby cez určitý portál. Všetko, čo musí urobiť je povedať meno svojho poskytovateľa portálu a rečou aktivovaný portál mu dá okamžitý prístup k službám, ktoré potrebuje.

Spracoval JOZEF ŠUPŠÁK

Image gallery


Write review