ELEKTRONICKÝ OBCHOD V EURÓPE

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

ELEKTRONICKÝ OBCHOD V EURÓPE. Európske podniky pokračujú v investíciách do elektronického obchodu (eCommerce) aj napriek hrozbe ekonomickej recesie, vyplýva z výsledkov štúdie spoločnosti Accenture.  Až 60% top manažérov - respondentov štúdie - uviedlo, že plánujú zvýšiť svoje výdavky na eCommerce v priemere o 15% v nasledujúcich 12 mesiacoch, zatiaľ čo 50% očakáva využitie významných príležitostí v bezdrôtovom obchode v priebehu nasledujúcich troch rokov.

ELEKTRONICKÝ OBCHOD V EURÓPE

Európske podniky pokračujú v investíciách do elektronického obchodu (eCommerce) aj napriek hrozbe ekonomickej recesie, vyplýva z výsledkov štúdie spoločnosti Accenture. Až 60% top manažérov – respondentov štúdie – uviedlo, že plánujú zvýšiť svoje výdavky na eCommerce v priemere o 15% v nasledujúcich 12 mesiacoch, zatiaľ čo 50% očakáva využitie významných príležitostí v bezdrôtovom obchode v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Podľa štúdie s názvom “Neočakávaná eEurópa” (The Unexpected eEurope) sú dôvody a motívy takéhoto konania podstatne odlišné od tých, ktoré boli uvádzané predchádzajúci rok. V silnejúcom konkurenčnom prostredí sa podniky snažia dosiahnuť vyššiu efektívnosť prostredníctvom investícií do eCommerce iniciatív v oblasti ich back office či dodávateľských sietí ako aj v oblasti predaja a marketingu. Ich primárnym cieľom už nie je získavanie nových zákazníkov, ale prehlbovanie vzťahov s existujúcimi zákazníkmi prostredníctvom dodávok služieb čoraz viac “šitých na mieru”. Podľa výsledkov štúdie až 61% respondentov zvýši svoju závislosť na príjmoch pochádzajúcich zo služieb a 75% bude poskytovať tieto služby viac “šité na mieru” v horizonte nasledujúcich 3 rokov.

eCOMMERCE ŽIJE

“Pre mnohých pozorovateľov môže byť prekvapením, že eCommerce je nažive, darí sa mu a je v Európe veľmi úspešný,” povedala Rosemary O´Mahony, riadiaci partner spoločnosti Accenture pre oblasť technológií v regióne Európa, Blízky východ, Afrika a India, pri uvedení štúdie v Paríži. “V čase prehlbujúcej sa hospodárskej recesie, väčšina európskych podnikov využíva eCommerce na posilnenie ich konkurenčnej pozície a prípravu do budúcnosti. Tí, ktorí teraz zaváhajú, budú potom zaostávať, keď sa ekonomika vzchopí.”

“Neočakávaná eEurópa” zobrazuje prostredie, ktoré sa za v porovnaní s minulým rokom dramaticky zmenilo. V tom čase takmer 74% respondentov uvádzalo, že ich hlavným motívom pre investovanie do eCommerce bola snaha udržať krok s konkurenciou. V súčasnosti sa toto číslo znížilo na 54%. Väčšina podnikov sa v súčasnosti zameriava na konsolidáciu existujúcich príležitostí. Proces, ktorý – ako sami priznávajú – im trvá dlhšie než pôvodne očakávali. Avšak elektronický obchod sa stal základným nástrojom v ich “strategickom arzenály”. Európski riadiaci pracovníci tvrdia, že sa stáva čoraz pevnejšou súčasťou ich organizácie, pričom už presahuje oblasť predaja a marketingu a preniká až do oblasti nákupu, logistiky a ľudských zdrojov. Európske spoločnosti tiež očakávajú zdvojnásobenie využívania transakcií typu B2B (business-to-business), aj napriek v súčasnosti vyjadrovaným pochybám o ich realizovateľnosti.

NÁSTROJ PRE VEĽKÝCH

Viac respondentov ako kedykoľvek predtým uvádza, že ich iniciatívy v oblasti eCommerce boli úspešné – zvýšenie z 34% minulý rok až na 51% tento rok. Tento úspech je dosahovaný najmä väčšími spoločnosťami, pri ktorých dlho panovala predstava, že sú prekonané v konkurencii ich menších a pohotovejších rivalov. Skutočnosť je však taká, že riadiaci pracovníci sú presvedčení, že eCommerce je prospešný pre veľké a etablované spoločnosti. Približne polovica sa domnieva, že eCommerce zvyšuje stupeň trhovej koncentrácie v ich odvetví a dve tretiny tvrdia, že zvyšuje prínosy z pôsobenia ako veľká firma. Z výsledkov štúdie vyplýva, že veľké organizácie dosahujú výrazné úspory z rozsahu v kľúčových oblastiach ako je marketing, podpora značky a investície do softvéru. A taktiež nové zameranie sa na podnikavosť a flexibilitu – dlho považované za jedinú doménu novo vznikajúcich menších spoločností – znovu posiluje väčšie organizácie.

NOVÉ FORMY

Aj keď sa európski riadiaci pracovníci celkom pochopiteľne v súčasnosti zameriavajú predovšetkým na otázky týkajúce sa konsolidácie a konkurenčnej schopnosti, plánujú taktiež v blízkej budúcnosti využívať nové formy eCommerce aktivít – 49% respondentov plánuje v horizonte troch rokov využívať bezdrôtový obchod, 24% “hlasový” obchod a 25% “televízny” obchod. Významný rast tiež prinesie “tichý” obchod (silent commerce) – využitie rádiových frekvenčných čipov na označenie, sledovanie a monitorovanie objektov a ich pohybu v rámci organizácie alebo jej dodávateľského reťazca. Až 83% respondentov očakáva, že tieto nové technológie prinesú viac príležitostí ako tradičný, “drôtový” eCommerce. Štúdia predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude výstižnejšie používať termín uCommerce (z ang. ubiquitous – všadeprítomný) – keď bude možné uskutočňovať obchod kedykoľvek a kdekoľvek.

Štúdia ďalej poukazuje na to, že medzera medzi Európou a USA v osvojení a využívaní elektronického obchodu sa zúžila na 12 mesiacov. Napriek tomu u európskych riadiacich pracovníkov pretrváva nedostatok dôvery v schopnosť Európy prevziať vedúce postavenie v nových formách eCommerce. Zatiaľ čo na jednej strane očakávajú, že Európa bude mať v priebehu 3 rokov vedúce postavenie v bezdrôtovom obchodovaní, na strane druhej predpokladajú, že USA zaujmú vedúcu pozíciu vo všetkých ostatných oblastiach: spomínané obchodovanie prostredníctvom televízie, hlasového prenosu, “tichý” obchod a tak isto tradičný aj v tradičnom eObchode. Štúdia varuje, že tieto názory by sa mohli stať nebezpečným “sebanapĺňajúcim sa proroctvom”. Na to, aby sa Európa skutočne stala svetovou jednotkou v uCommerce, potrebuje zmeniť svoj prístup k elektronickému obchodovaniu a snažiť sa rýchlo budovať na svojej silnej stránke – bezdrôtovom obchode.

Štúdia bola realizovaná na základe rozhovorov s viac ako 800 vrcholovými riadiacimi pracovníkmi z 25 krajín v Európe (vrátane Slovenska), Ázii a Spojených štátoch v priebehu leta 2001, keď sa ekonomický rast v hlavných ekonomikách už spomaľoval. Štúdia je prvým podrobným prieskumom postojov riadiacich pracovníkov voči eCommerce v Európe od začiatku prebiehajúcej ekonomickej krízy a štvrtou výročnou štúdiou spoločnosti Accenture o elektronickom obchode v Európe.

Firma: Accenture

Image gallery


Write review