Elektronický obchod v strojárskom a chemickom priemysle na Slovensku a EU

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Elektronický obchod v strojárskom a chemickom priemysle na Slovensku a EU.  V súčasnosti sa realizuje výskum stavu využívania riešení elektronického obchodu v strojárskom a chemickom odvetví na Slovensku. Metodológia výskumu vychádza z európskej metodológie eBusiness W@tch[1], ktorá zároveň umožňuje porovnať vo vybraných aspektoch súčasný stav na Slovensku s európskym priemerom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.