Internet banking má potenciál zasiahnuť do roku 2005 až 110 miliónov Európanov

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

Internet banking má potenciál zasiahnuť do roku 2005 až 110 miliónov Európanov. Kým pokles na akciových trhoch má veľmi negatívny vplyv na online sprostredkovanie, internet banking v Európe naďalej priťahuje viac než 1 milión nových spotrebiteľov mesačne, tvrdí nová správa spoločnosti Forrester Research.  "Viac než tretina európskych užívateľov internetu - čo je 42 miliónov ľudí, alebo 14 perc. dospelej európskej populácie - už dnes využíva internet banking", povedala analytička spoločnosti Forrester, Charlotte Hamilton.

Internet banking má potenciál zasiahnuť do roku 2005 až 110 miliónov EurópanovKým pokles na akciových trhoch má veľmi negatívny vplyv na online sprostredkovanie, internet banking v Európe naďalej priťahuje viac než 1 milión nových spotrebiteľov mesačne, tvrdí nová správa spoločnosti Forrester Research. “Viac než tretina európskych užívateľov internetu – čo je 42 miliónov ľudí, alebo 14 perc. dospelej európskej populácie – už dnes využíva internet banking”, povedala analytička spoločnosti Forrester, Charlotte Hamilton. “Internet banking silne koreluje so vzdelaním užívateľov, ich postojmi a majetkom. Medzi online užívateľmi je u ľudí využívajúcich internet banking o 23 perc. vyššia pravdepodobnosť, že majú vyššie vzdelanie, než tí, ktorí internet banking nevyužívajú. Vzhľadom k šíreniu internetu a skutočnosti, že online vlastníctvo prekonáva obavy o bezpečnosť, online banking prenikne do roku 2005 k viac než polovici užívateľov internetu na starom kontinente – teda k 110 miliónom Európanov.”

“Naša predpoveď silného rastu internet bankingu v nasledujúcich štyroch rokoch je založená na predpoklade, že ponuky na internete sa budú naďalej zlepšovať. Prečo? Pretože títo zákazníci sú jednoducho príliš dobrí na to, než aby ste ich mohli stratiť”, povedala Dr. Therese Torris, riaditeľka skupiny Forrester's European Research Center v Amsterdame.

Forrester sa domnieva, že na udržanie investícií do internet bankingu európske finančné inštitúcie upustia od drahých nie kľúčových investícií do internetu, ako sú napríklad nezávislé online sprostredkovateľské pobočky, a presmerujú finančné prostriedky z týchto neziskových projektov týkajúcich sa jedného bankového produktu do ponuky svojich bankových služieb. Spoločnosti nebudú investovať do nových vlastných online produktov, ale využijú outsourcing od iných subjektov. Európske banky sa tiež budú snažiť o zníženie transakčných nákladov vlastnými službami a automatizáciou; znížia svoje investície integrovaním transakčných platforiem od cudzích dodávateľov do svojich služieb internet bankingu – čím umožnia zákazníkom žiadať a nakupovať rôznorodé produkty online. A konečne, banky budú podporovať vyššiu lojalitu online zákazníkov využívaním funkcií Web-u ako sú personalizácia a automatickí poradcovia.

“V záujme maximalizácie výnosnosti investícií do online bankingu radíme európskym bankám, aby podporili prechod zákazníkov k internet bankingu a dosiahli kritickú väčšinu tým, že budú jasne komunikovať výhody internet bankingu – zdôrazňovať dostupnosť informácií, analýz, poradenstva a transakcií v reálnom čase”, dodala Hamilton. “Aby sa klienti nerozhodli pre drahšie kanály, ako napríklad telefón, banky musia na svojich stránkach ponúkať servis pre zákazníkov. Preto, ak zákazníci majú nejakú otázku, na ktorú nenájdu na stránke odpoveď, banky by mali podporovať zákazníkov v tom, aby svoju otázku radšej zaslali elektronickou poštou, než aby ju zatelefonovali na call centrum, čo následne umožní automatizovať rutinné otázky zákazníckeho servisu. Rovnako musia banky využívať internetové služby na predaj ziskovejších produktov, ako napríklad životné poistenie, čím budú odôvodnené reklamné ponuky, ako sporivé účty s vysokými úrokmi alebo úvery s nízkymi úrokmi. Okrem toho je potrebné online banking zjednodušiť pre budúcich menej trpezlivých užívateľov. Jednoduché zlepšenia Web dizajnu, ako napríklad informovanie užívateľom o tom, koľko údajov ktorá žiadosť vyžaduje, alebo zníženie ťuknutí myšou potrebných na vykonanie transakcie, zvýši objem predaja o 30 perc. pri jedinej zmene dizajnu

Image gallery


Write review