eGovernment

Elektronická verejná správa vo Fínsku Article requires login

e-Government:cesta správna, treba pridať rýchlosť

eGovernment - ako zefektívniť štátnu a verejnú správu

Kanada - inovatívny svetový líder e-governmentu Article requires login

Rozličné pohnútky vo využívaní elektronickej miestnej samosprávy

Zavádzanie on-line vládnych služieb

Využívanie služieb z oblasti eGovernment

Nové spôsoby ako využívať eGovernment

Prieskum: Informatizácia verejnej správy

Elektronický podpis na Slovensku – skutočnosť a mýty

IBM: Elektronické podpisovanie dokumentov

e-Búdka alebo e-Government Paid article

Úradníci po škole Paid article

PKI v reálnych podmienkach Paid article

Bezpečné služby s využitím PKI Paid article

Sú „dôveryhodné tretie strany Paid article

Elektronický podpis – skutočnosť a mýty Paid article

Konkurenčná schopnosť verejného sektora Article requires login

Kľúčová úloha efektívnosti a produktivity štátnej správy Article requires login

e-Government: Kľúčom je interoperabilita a bezpečnosť Article requires login

Britská vláda vsádza na Linux

Meranie efektívnosti a produktivity verejného sektora

Profil členských štátov OSN z hľadiska pripravenosti na e-government

Celosvetový prieskum OSN o pripravenosti na e-Government Article requires login

Globálny e-Government Article requires login

Elektronické občianstvo - najlepšie projekty v roku 2004

Implementácia elektronických služieb verejnej správy

e-Government 2004: Trendy a najlepšia prax Article requires login

On-line dostupnosť verejných služieb Article requires login

Možnosti využitia Open source pri informatizácii v SR

Návrh informatizácie verejnej správy Article requires login

Informačný audit ústredných orgánov štátnej správy.

Budujeme eRegion

Hovoríme s výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Milanom Muškom…

Informatizácia – cesta k znalostnej ekonomike

ITAPA 2005: Pomalé napĺňanie veľkých vízií

Päť pilierov e-governmentu v Nemecku Article requires login

Verejná správa v praxi - Česká republika Article requires login

eGovernment v praxi