Bezpečné služby s využitím PKI

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Implementácia a používanie PKI poskytuje klientom množstvo dostupných služieb v oblastiach autentizácie, autorizácie, utajenia a neodmietnuteľnosti pôvodu. Ide najmä o tieto služby:

This article is paid. Subscribe to access paid