Britská vláda vsádza na Linux

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Britská vláda sa o krok priblížila k operačným systémom s otvoreným zdrojovým kódom ako je Linux potom, ako istá štúdia zistila, že sú „životaschopnými“ produktmi.

Britská vláda vsádza na Linux Britská vláda sa okrok priblížila koperačným systémom sotvoreným zdrojovým kódom ako je Linux potom, ako istá štúdia zistila, že sú „životaschopnými“ produktmi. Tento softvér by mohol podľa Úradu pre vládne obchodné záležitosti (OGC) „viesť kznačným úsporám nákladov“. Popularita programov ako je Linux, ktoré sú vzásade bezplatné, rastie stým, ako sa firmy aj štáty usilujú oznižovanie svojej závislosti od výrobcov softvéru. Spoločnosti ako Microsoft môžu srozširovaním Linuxu stratiť najviac.

Výzva? Microsoft je najväčším svetovým výrobcom softvéru ajeho operačný systém Windows možno nájsť na 9 z10 osobných počítačov. Vyrába tiež produkty pre servery, hoci smenším trhovým podielom. Kým spoločnosti ako Microsoft zarábajú peniaze poskytovaním licencií avyberaním poplatkov za používanie svojich výrobkov, kód Linuxu je voľne dostupný. To znamená, že si ho môže ktokoľvek upravovať alebo preň vyvíjať aplikácie. Nasadzovanie Linuxu však tiež sprevádzajú náklady potrebné na kustomizáciu ainštaláciu softvéru aškolenie pracovníkov. Pre niektoré vlády afirmy, najmä vrozvojovom svete, je výsledným efektom vyššia flexibilnosť anižšie náklady. Čína, Japonsko aJužná Kórea sa dohodli na spolupráci pri vyvíjaní ázijskej verzie Linuxu. Vlády vNemecku aFrancúzsku vposledných mesiacoch nainštalovali systém Linux. Nemecké mesto Mníchov sa rozhodlo previesť 14 000 svojich počítačov na operačný systém na báze Linuxu ahovorí sa, že opodobnom kroku uvažuje aj Paríž. Hybná sila John Oughton, najvyšší predstaviteľ OGC uviedol, že pilotné projekty vo Veľkej Británii ukazujú, že Linux „by mohol byť podporou pre vládne orgány v tom, že podporuje efektívne arentabilné riešenia v oblasti IT.“ „Táto správa pomôže orgánom zverejného sektoru zabezpečiť informované posudzovanie zohľadňujúce pomer hodnoty apeňazí pri rozhodovaní otom, ktoré riešenie vyhovuje ich potrebám najlepšie.“ Pilotné projekty preukázali, že Linux dokáže predĺžiť životnosť zariadení aznížiť počet serverov potrebných na chod programov. Správa tiež spomenula existenciu „potenciálnych prínosov znových postupov“, ako aj zníženie nákladov. Tento pohyb však nie je len jednosmerný a Microsoft znižuje cenu svojich produktov, aby si udržal zákazníkov. Zvýšil tiež prístupnosť svojho zdrojového kódu auviedol, že často musí reparovať situáciu tam, kde prechod na Linux nevyšiel.

Hovorca spoločnosti Microsoft vo svojom komentári kspráve úradu OGC uviedol, že spoločnosť chápe, že britská vláda potrebuje „zvýšiť úroveň hracieho poľa avytvárať podmienky pre väčšiu konkurenciu“. „Po podrobnom prečítaní správy však konštatujeme, že zistenia nie sú celkom vsúlade so spätnou väzbou, ktorú pravidelne dostávame od našich zákazníkov na trhu, hodnotiacich softvér Microsoft vporovnaní so softvérom sotvoreným kódom.“

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review