Celosvetový prieskum OSN o pripravenosti na e-Government

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Nedávny celosvetový prieskum OSN týkajúci sa pripravenosti na e-Government za rok 2004 hodnotil viac ako 50-tisíc rôznych funkcií webových stránok členských štátov OSN v rámci e-Governmentu s cieľom zistiť, nakoľko sú vlády na svete pripravené a ochotné využívať možnosti poskytované  informačno-komunikačné technológie (IKT) na zlepšovanie dostupnosti a kvality základných sociálnych služieb pre ľudí v záujme ich udržateľného rozvoja.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.