e-Búdka alebo e-Government

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

V súčasnosti je orientácia občanov v procesoch verejnej správy veľmi zložitá. Kde, kedy, na aký úrad a s akými dokladmi majú ísť, aby vybavili svoj problém – agendu?

This article is paid. Subscribe to access paid