e-Government 2004: Trendy a najlepšia prax

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Úroveň elektronizácie verejnej správy.  V poradí už piaty rok po sebe spoločnosť Accenture vo svojej rozsiahlej správe e-Government Leadership: High Performance, Maximum Value preskúmala úroveň elektronizácie verejnej správy (e-Governmentu) v 22 krajinách sveta za rok 2004. Cieľom bolo objaviť trendy a uviesť najlepšie inovačné príklady z praxe, ktoré môžu inšpirovať aj iné krajiny v procese zlepšovania celkovej úrovne e-Governmentu. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.