e-Government:cesta správna, treba pridať rýchlosť

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Po prvý raz v histórii kongresov ITAPA došlo k zhodnoteniu doterajšej etapy budovania e-Governmentu. A to ihneď z dvoch pohľadov. Veľmi dobré výsledky ukazuje národný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL, ktorým má do konca roku 2008 prejsť všetkých 40 000 štátnych zamestnancov. Rovnako tak nemožno obísť ani projekt Digitálne štúrovstvo na školách.

e-Government:cesta správna, treba pridať rýchlosť Už po piaty raz sa Bratislava stala miestom konania medzinárodného kongresu oinformatizácii verejnej správy pod názvom ITAPA. Je to nepochybne významná udalosť, ktorá, ako pripomenul vúvodnom privítacom vystúpení podpredseda vlády pre znalostnú ekonomiku Dušan Čaplovič, prerástla nielen hranice Slovenska, ale aj Európy. Svedčí otom napokon aj skutočnosť, že tentoraz svoje videoposolstvo poslala aj európska komisárka pre informatizačnú spoločnosť Vivianne Redingová.

Aj tohto roku sa preto na kongrese e-Government projektov, riešení atrendov zišli stovky účastníkov zcelej Európy, ktorí reprezentovali štátnu amiestnu správu, samosprávu, IT experti, predstavitelia komerčného sektora iakademickej sféry. Vprograme vystúpilo takmer 80 prednášajúcich adiskutérov v13 krajín Európy.

Po prvý raz vhistórii kongresov ITAPA došlo kzhodnoteniu doterajšej etapy budovania e-Governmentu. Ato ihneď zdvoch pohľadov. Ten oficiálny predniesol splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka. Pohľad IT sektora zasa prezentoval Pavol Frič, viceprezident pre stratégiu spoločnosti Ditec, a.s.

Miroslav Kukučka poukázal na výsledky, ktoré sa podarilo jeho sekcii dosiahnuť od jej vzniku. Na prvý pohľad je toho neúrekom. Na prvom mieste sú prijaté strategické dokumenty informatizácie spoločnosti vpodmienkach Slovenska, zktorých posledným bola Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Legislatívne došlo kprijatiu niekoľkých zákonov oinformačných systémoch verejnej správy. Veľmi dobré výsledky ukazuje národný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL, ktorým má do konca roku 2008 prejsť všetkých 40 000 štátnych zamestnancov. Rovnako tak nemožno obísť ani projekt Digitálne štúrovstvo na školách, vrámci ktorého dostáva podporu 826 základných astredných škôl za to, že otvorili svoje počítačové učebne pre širokú verejnosť vmimovyučovacom období. Miroslav Kukučka oceňuje aj projekt Internet pre vzdelanie, vrámci ktorého získalo možnosť pripojiť sa na vysokorýchlostný internet 40 000 nových používateľov. Boju proti korupcii má slúžiť elektronické verejné zaobstarávanie, ktoré má byť od začiatku budúceho roku povinné, hoci len vmáji došlo khistoricky prvej verejnej súťaže založenej na forme elektronického obstarávania. Ojúla je zasa vprevádzke technologická časť ústredného portálu verejnej správy.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review