Elektronická verejná správa vo Fínsku

27. 01. 2007 | 1/2007 | Comments [0]

Občania Fínska už dnes môžu vychutnávať prvé plody elektronizácie verejnej správy vo svojej krajine, ako vyplynulo z prednášky Seppa Kurkinena, poradcu na fínskom ministerstve financií, na nedávnom kongrese ITAPA v Bratislave.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.