Elektronické občianstvo - najlepšie projekty v roku 2004

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Elektronické občianstvo - najlepšie projekty v roku 2004. Súčasťou európskej konferencie Prínosy z vízií, ktorá sa uskutočnila v minulom roku vo Viedni na pôde hostiteľskej organizácie EUROCITIES a jej sesterských sietí TeleCities a ACCESS s podporou mesta Viedeň, TeleCities a Deloitte, bolo aj  výročné udeľovanie Ocenení eCitizenship pre všetkých za e-Government.

Elektronické občianstvo – najlepšie projekty vroku 2004 Súčasťou európskej konferencie Prínosy z vízií, ktorá sa uskutočnila v minulom roku vo Viedni na pôde hostiteľskej organizácie EUROCITIESajej sesterských sietíTeleCitiesaACCESS spodporou mesta Viedeň, TeleCities aDeloitte, bolo aj výročné udeľovanie Ocenení eCitizenship pre všetkýchza e-Government. Rada nezávislých odborníkov zakademického prostredia nominovala na ocenenie nasledujúce mestá: Barcelona, Bologna, Kodaň, Espoo, Liverpool, Štokholm a Tranås. Nominované projekty ztýchto miest sa na európskej úrovni vyznačujú inováciou, plnením potrieb používateľov, udržateľnosťou aprevoditeľnosťou vo vzťahu kelektronickej vláde – e-Government.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review