Elektronický podpis – skutočnosť a mýty

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

O elektronickom podpise sa najmä v poslednom čase popísalo viac ako dosť. Žiaľ, v prevažnej väčšine bez znalosti problematiky a bez rešpektovania súvislostí. Elektronický podpis ako samostatný fenomén, navyše vytrhnutý z kontextu, neznamená nič. Tým skôr, že pojem podpis podľa názoru odborníkov v oblasti práva ani nie je definovaný v našom právnom poriadku.

This article is paid. Subscribe to access paid