Globálny e-Government

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Elektronická štátna správa (e-Government) označuje používanie internetu a iných digitálnych prostriedkov na poskytovanie služieb a informácií vo verejnom sektore. Aj keď sa osobné počítače používajú už niekoľko dekád, nedávny pokrok v oblastiach, ako sú využívanie sietí, video zobrazovanie a grafické rozhrania umožnil vládam, aby vypracovali svoje webové stránky, ktoré obsahujú najrôznejšie online materiály.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.