Kanada - inovatívny svetový líder e-governmentu

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Kanada - inovatívny svetový líder e-governmentu. Podľa analytickej štúdie Accenture, Kanada si s celkovým skóre 59,9% upevnila pozíciu lídra v oblasti eGovernment pred svojím rivalom Singapurom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.