Kľúčová úloha efektívnosti a produktivity štátnej správy

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Verejný sektor má značnú váhu v celkovej ekonomike EÚ, ktorú možno merať prostredníctvom viacerých relevantných ukazovateľov. V ďalších riadkoch sa pozrieme na dva dôležité faktory - vládne výdavky a zamestnanosť v štátnej správe.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.