Návrh informatizácie verejnej správy

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Návrh cestovnej mapy informatizácie verejnej správy je časový harmonogram implementácie všetkých činností, ktoré budú v budúcnosti ponúkané občanom, podnikateľom alebo verejnej správe v elektronickej forme. Cestovná mapa nepokrýva len činnosti, ktoré súvisia výhradne s elektronizáciou služieb poskytovaných na internete, ale tiež implementačný harmonogram základných prvkov potrebných pre samotnú elektronizáciu, napr. integráciu centrálnych štátnych registrov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.