Nové spôsoby ako využívať eGovernment

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Nové spôsoby ako využívať eGovernment. Väčšina pravidelných užívateľov internetu navštevuje internetové stránky štátnej správy iba kvôli získaniu informácií z oblastí ako je cestovný ruch alebo zdravotníctvo, a nie za účelom uskutočnenia on-line transakcií ako sú napríklad podanie daňových priznaní, či žiadosť o vystavenie cestovného dokladu.

Nové spôsoby ako využívať eGovernmentVäčšina pravidelných užívateľov internetu navštevuje internetové stránky štátnej správy iba kvôli získaniu informácií z oblastí ako je cestovný ruch alebo zdravotníctvo, a nie za účelom uskutočnenia on-line transakcií ako sú napríklad podanie daňových priznaní, či žiadosť o vystavenie cestovného dokladu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Accenture.

Štúdia s názvom “eGovernment Leadership: High Performance, Maximum Value” (Elektronizácia štátnej správy: vysoký výkon, maximálna hodnota) je piatou výročnou globálnou štúdiou spoločnosti Accenture o elektronizácii štátnej správy, pričom pojem eGovernment je definovaný nielen ako poskytovanie informácií zo strany verejnej správy, ale taktiež ako možnosť realizovať úkony so štátnou správou cez internet. Tento rok uskutočnila spoločnosť Accenture tak kvantitatívny ako i kvalitatívny prieskum týkajúci sa aktuálnych názorov a skúseností v oblasti eGovernmentu. Štúdia vychádza z výsledkov prieskumu 5 500 pravidelných užívateľov internetu z 12 krajín severnej Ameriky, Európy a Ázie a kvantitatívneho posúdenia vyspelosti služieb elektronickej štátnej správy v 22 krajinách.

Pravidelní užívatelia internetu

Úspora času a peňazí – to sú hlavné dôvody, ktoré vedú užívateľov internetu k realizácii on-line transakcií so štátnou správou. V každej krajine, s výnimkou Švédska, uviedlo prinajmenšom 75% respondentov prieskumu, že by služby elektronickej štátnej správy využívali viac, ak by im to ušetrilo čas a 70% respondentov prehlásilo, že by ich používali, ak by im to ušetrilo peniaze. Medzi respondentmi zo Švédska boli uvedené preferencie na úrovni 60% a 48%. Napriek takémuto záujmu o on-line služby štátnej správy štúdia zistila, že občania iba zriedkavo využívajú ich výhody. Medzi najčastejšími dôvodmi, prečo vládne web stránky navštevujú zriedka alebo nenavštevujú vôbec, uviedli užívatelia internetu ťažkosti s vyhľadaním správnej stránky (do 26%), jednoduchosť realizácie obchodných transakcií cez telefón (do 20%) alebo prostredníctvom osobného kontaktu (do 34%), obavy o ochranu osobných údajov (do 18%) a problematiku bezpečnosti internetu (do 17%). Skutočné percentuálne hodnoty sa líšili podľa toho, či mala daná krajina nízku, strednú alebo vysokú mieru penetrácie internetu.

“Existuje veľká priepasť medzi správnym pochopením potenciálu služieb eGovernmentu – v zmysle úspory času a peňazí – a medzi očakávaniami občanov, či tento prísľub môže byť reálne splnený,” povedal Stephen J. Rohleder, group chief executive pre oblasť štátnej správy zo spoločnosti Accenture. “Predstavuje to výzvu pre tie štátne správy, ktoré sa usilujú o dosiahnutie vyššej efektivity. Potrebujú nájsť nové a inovatívne spôsoby, ako svoju ponuku uplatniť na trhu, ako zvýšiť povedomie občanov o možných prínosoch a ako zvýšiť mieru všeobecného prijatia on-line služieb.”

Nové trendy

Štúdia identifikovala 5 nových trendov v oblasti eGovernmentu:

  • Po období rýchlej expanzie sa tempo pokroku elektronizácie štátnej správy spomaľuje a mnoho krajín dosiahlo stabilnú úroveň vyspelosti v tejto oblasti.
  • Lídri v oblasti eGovernmentu dosahujú reálne úspory vďaka tomu, že sú schopní poskytovať široké spektrum kvalitnejších služieb pri nižších nákladoch na tieto transakcie.
  • Propagácia elektronickej štátnej správy za účelom zvýšenia jej využívania sa stáva čoraz väčšou prioritou.
  • Keď krajina dosiahne pokročilý stupeň vyspelosti v oblasti elektronickej štátnej správy, čelí novým výzvam v súvislosti s integrovaním služieb. Zatiaľ čo niektoré vládne administratívy sa snažia o integrovanie služieb v rámci svojich jednotlivých inštitúcií a úradov (horizontálna integrácia), lídri sa púšťajú do komplexnejšej integrácie miestnych, štátnych, federálnych a dokonca i medzinárodných služieb (vertikálna integrácia).
  • Rastie záujem o ponuku personalizovaných služieb jednotlivým občanom. Prostredníctvom identifikácie a segmentácie svojich občanov/užívateľskej bázy, sú štátne správy schopné poskytnúť občanom relevantnejšie služby a informácie – rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie.

PORTÁLY NIE SÚ VŠETKO

“Spomalenie zavádzania a využívania portálov štátnej správy naznačuje, že niektoré krajiny si konečne uvedomujú, že iba prostredníctvom samotných portálov nedosiahnu všetko to, čo im technológie umožňujú,” povedal John Kost, viceprezident divízie Global Research Worldwide spoločnosti Gartner, Inc., poprednej organizácie v oblasti technologického výskumu a poradenstva. “Na ceste vpred by sa mali štátne správy viac sústrediť na vytvorenie premyslenej stratégie využívajúcej viac kanálov, v ktorých budú služby zamerané na občana a nie na príslušnú agendu, či inštitúciu.” Kanada sa už štvrtý rok po sebe umiestnila na prvom mieste v hodnotení 22 krajín z hľadiska vyspelosti elektronickej štátnej správy, resp. úrovne do akej vláda rozvinula svoju prítomnosť na internete. O ďalšiu priečku sa podelili Singapúr a USA za ktorými tesne nasledovala skupina krajín, ktorú tvorili Austrália, Dánsko, Fínsko a Švédsko. Ďalšie v poradí bolo Francúzsko, za ním spoločne Holandsko a Veľká Británia. Za nimi nasledovala skupina krajín tvorená Belgickom, Írskom a Japonskom. Štúdia zistila, že pokrok v celkovej vyspelosti sa spomaľuje, nakoľko väčšina krajín dosiahla z hľadiska inovácie, pokroku a dopadu stabilnú úroveň šírky a hĺbky ponúkaných služieb. Výsledkom je, že dokonca aj krajiny, ktoré sú v oblasti eGovernment najrozvinutejšie, majú pred sebou náročnú úlohu, ak chcú vo verejnom sektore vytvoriť ešte väčšiu hodnotu.

(mg)


Write review