On-line dostupnosť verejných služieb

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

On-line dostupnosť verejných služieb – ako napreduje Európa? Európska komisia (odbor pre informatizáciu spoločnosti) v rámci programu e-Europe pozorne sleduje napredovanie online služieb v Európe. V októbri 2004 na jej žiadosť spoločnosť Capgemini uskutočnila už po piaty ráz meranie dostupnosti verejných služieb prostredníctvom Internetu v 25 členských krajinách EÚ, v Nórsku, na Islande a vo Švajčiarsku.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.