Päť pilierov e-governmentu v Nemecku

20. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Verejná správa on-line v NemeckuElektronizácia verejnej správy (e-government) robí pokroky aj v Nemecku. Nové technológie umožňujú poskytovať služby verejnej správy rýchlejšie a efektívnejšie. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomuje aj Nemecko, ktoré sa snaží reformou verejnej správy smerom k elektronickej verejnej správe naplno využiť potenciál informačných technológií vo vzťahu k občanom a podnikom.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.