PKI v reálnych podmienkach

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Federálna premosťovacia certifikačná autorita The Federal Bridge Certification Authority (FBCA) už zabezpečuje vzájomnú interoperabilitu autonómnych PKI jednotlivých federálnych agentúr. Ako príklad nasadenia konceptu Bridge CA môže slúžiť aj projekt vlády USA – Federal Bridge CA.

This article is paid. Subscribe to access paid