Sú „dôveryhodné tretie strany

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

Ako si môže byť príjemca správy elektronickej pošty istý, že odosielateľ je skutočne ten, za ktorého sa vydáva? Kto alebo čo dôveryhodne potvrdí previazanosť odosielateľa a jeho verejného kľúča? Pri vstupe osôb do väčšiny administratívnych budov si bezpečnostná služba preveruje totožnosť návštevníkov pomocou občianskeho preukazu.

This article is paid. Subscribe to access paid