Úradníci po škole

19. 07. 2006 | 2/2005 | Comments [0]

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL) je kvalifikačný program na získanie a preukázanie digitálnej gramotnosti (t. j. vedomostí a zručností potrebných na efektívne využívanie IKT). ECDL poskytuje prepracovaný, overený a odporúčaný kvalifikačný štandard základnej digitálnej gramotnosti.

This article is paid. Subscribe to access paid