Verejná správa v praxi - Česká republika

20. 05. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Verejná správa on-line v Českej republike. Spoločné používanie údajov viacerými orgánmi verejnej moci je veľmi zložitým technickým problémom. ČR plánuje integráciu údajov troch základných registrov (hospodárskeho registra - HR, registra obyvateľov - RO a registra územnej identifikácie, adries a nemovitostí - RUIAN). Prevláda názor, že štandardizácia vymieňaných údajov by mala byť nosnou činnosťou Ministerstva informatiky ČR v celom nasledujúcom volebnom období.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.