ITAPA 2008: Rozlúčka s tradíciami

16. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Už siedmy ročník medzinárodného kongresu o informačných technológiách a verejnej správe ITAPA 2008 sa uskutočnil v Bratislave pod mottom Government 2.0 –  rozlúčka s tradíciami. Diskusie podčiarkli, že reálny stav v oblasti informatizácie verejnej správy na Slovensku nie je dobrý.  Splnomocnenec vlády pre informačnú politiku Pavol Tarina Slovensko napriek tomu, že dosahuje vysoký hospodársky rast, v oblasti informatizácie verejnej správy má nelichotivé výsledky.

ITAPA 2008: Rozlúčka stradíciamiUž siedmy ročník medzinárodného kongresu o informačných technológiách averejnej správe ITAPA 2008 sa uskutočnil vnovembri vBratislave pod mottom Government 2.0 – rozlúčka stradíciami. Ako ihneď vúvode uviedla programová riaditeľka kongresu Lucia Mušková zámerom ITAPY 2008 bolo predstaviť tie krajiny ariešenia, ktoré prinášajú proaktívny prístup verejnej správy voči občanom.Diskusie podčiarkli, že reálny stav voblasti informatizácie verejnej správy na Slovensku nie je dobrý.

Splnomocnenec vlády pre informačnú politiku Pavol Tarina Slovensko napriek tomu, že dosahuje vysoký hospodársky rast, voblasti informatizácie verejnej správy má nelichotivé výsledky. Generálny riaditeľ Sekcie informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií Pavel Bojňanský bol ešte otvorenejší, keď na otázku, čo nás tlačí, povedal, že všetko. Výsledkom je, že medzi krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu arozvoj (OECD) sme na nelichotivom 27., teda predposlednom mieste. Najhoršie na tom je, že situácia sa výrazne nezmenila ani po nástupe terajšej vlády Roberta Fica. Ako zdôraznil výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván „za posledné dva roky sa nezrealizoval ani jeden konkrétny projekt“. Pavol Tarina stým nesúhlasil, ale musel pripustiť, že „existujúcich projektov bolo málo“. Slovensko sa totiž muselo sústrediť na vypracovanie základných dokumentov informatizácie verejnej spoločnosti, ako sú stratégia, národná koncepcia aštúdie realizovateľnosti.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review