Mladé talenty. Kde ich nájsť?

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

V odvetví informačných a komunikačných technológií je globálnym trendom orientácia na služby zákazníkom, čo je z hľadiska každého dodávateľa vyššia pridaná hodnota.

Mladé talenty. Kde ich nájsť?

V odvetví informačných a komunikačných technológií je globálnym trendom orientácia na služby zákazníkom, čo je z hľadiska každého dodávateľa vyššia pridaná hodnota.. Adekvátne tomu veľké nadnárodné IT spoločnosti, z ktorých mnohí majú pobočky aj na Slovensku, začali hľadať nové ľudské zdroje na pokrytie nových potrieb. Nové diagnostické, technologické a komunikačné prostriedky umožňujú technickú podporu zákazníka, ba aj vývoj na diaľku, z ktoréhokoľvek kúta sveta. Lacnejšie a efektívnejšie – to bol hlavný motív. Preto začali vznikať vo vzdialenejších regiónoch sveta tzv. off-shore centra vývoja a technickej podpory – predovšetkým v Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii. Tu, na tomto trhu našli globálne IT firmy kvalifikovanú a zároveň lacnejšiu pracovnú silu. Nový potenciál vzdelanej a lacnejšej pracovnej sily ako v západnej Európe či Amerike objavili globálne IT spoločnosti aj bližšie, v krajinách strednej a východnej Európy, a tak sa začal udomácňovať nový pojem: near-shore centrá.

Na Slovensku sa začali etablovať tri typy centier. Call centrá poskytujú vzdialenú informačnú a marketingovú podporu zákazníkom materskej firmy v rozličných teritóriách, najmä cez telefón. Zamestnávajú predovšetkým mladých ľudí, ktorí bezpodmienečne nemusia mať vysokoškolské vzdelanie, avšak požadovaná je znalosť cudzieho jazyka. Typickým predstaviteľom je call centrum výrobcu počítačov, spoločnosti Dell. Druhým typom sú medzinárodné operačné centrá, ktoré zamestnávajú predovšetkým vysokokvalifikovaných IT špecialistov, ako sú softvéroví inžinieri, projektoví manažéri, konzultanti a iní. Títo odborníci riešia technické problémy zákazníkov na diaľku cez počítač, napríklad formou vzdialenej administrácie. Takto sú orientované centrá HP, IBM, T-Systems a ďalších. Tretím typom sú softvérové domy, ktoré sa sústreďujú na čistý vývoj softvéru. Násilnejšie je na trhu etablovaný Siemens Program and System Engineering.

Týmto novým smerovaním sa začal do určitej miery meniť aj charakter odvetvia informačných a komunikačných technológií(ICT). Keďže väčšina aktivít, a teda aj obratu týchto centier smerujú mimo trhu Slovenska, trh ICT sa transformuje na odvetvie ICT, ktoré po odvetví automobilového priemyslu sa stáva druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v našej krajine. Zákonite vyvstáva otázka, máme, či presnejšie budeme mať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily? Podľa kvalifikovaných odhadov vysoké školy na Slovensku by mali pripravovať ročne aspoň šesto až sedemsto špecialistov na informačné a komunikačné technológie. Aká je dnešná realita v zamestnávaní IT špecialistov a aké sú najbližšie potreby takejto kvalifikovanej pracovnej sily? S troma otázkami sme sa obrátili na predstaviteľov najvýznamnejších centier zamestnanosti IT odborníkov: 1. Koľko a akých špecialistov zamestnávate na Slovensku?

2. Ako predikujete potrebu IT špecialistov pre najbližšie roky a s akým odborným profilom?

3. Ktoré vlastnosti novo prijímaných zamestnancov najviac oceňujete a čo slovenským IT špecialistom – vzhľadom na vaše potreby – najviac v ich odbornom profile chýba, na čo by sa mali vysoké školy predovšetkým zamerať?

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review