Enterprise Content Management

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Systémy pre správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management - ECM) sa zdajú byť riešeniami, ktoré si môžu dovoliť iba skutočne veľké firmy. Avšak aj stredné a malé firmy potrebujú na rozvoj svojich podnikateľských aktivít pomocnú ruku pri vytváraní, správe a publikovaní podnikového obsahu práve tak, ako to môžeme vidieť u veľkých  spoločností.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.