Lotus Notes 8: produktivita, bezpečnosť a návratnosť investície

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Knowledge management. Spôsob, akým si ľudia vymieňajú informácie sa mení, a to si vyžaduje zmeniť prístup k manažovaniu najdôležitejšieho majetku, ktorý každá firma má - vedomostí. Dnes komunikácia prebieha v prevažnej miere online. Vo virtuálnom priestore, na základe vedomostí, sa vytvárajú komunity ľudí, medzi ktorými prebieha výmena informácií a následne aj spolupráca.

Lotus Notes 8: produktivita, bezpečnosť a návratnosť investícieSpôsob, akým si ľudia vymieňajú informácie sa mení, a to si vyžaduje zmeniť prístup k manažovaniu najdôležitejšieho majetku, ktorý každá firma má – vedomostí. Dnes komunikácia prebieha v prevažnej miere online. Vo virtuálnom priestore, na základe vedomostí, sa vytvárajú komunity ľudí, medzi ktorými prebieha výmena informácií a následne aj spolupráca. Pri dnešnej úrovni technológie a infraštruktúry sa vytvárajú aj nové metódy pre efektívnejšiu spoluprácu, a to na základe mailovej komunikácie, komunikácie v reálnom čase alebo na základe zdieľania informácií v elektronickej forme.

IBM produkty pre oblasť spolupráce Lotus Notes a Lotus Domino sa prispôsobujú týmto zmenám nielen tým, že podporujú ľudí v súčasnom spôsobe práce, ale táto platforma je pripravená aj na budúce narastajúce požiadavky v oblasti tímovej spolupráce. Nová verzia Lotus Notes 8 skódovým názvom Hannover rozširuje svoje možnosti ako platformy pre spoluprácu a prináša navyše možnosť tvorby kompozitných aplikácií, podporu pre kancelárske nástrojov a tzv. activity base computing. Všetky tieto vylepšenia smerujú k zlepšeniu každodennej práce užívateľov a možností vzájomnej spolupráce. Pripravovaná verzia Lotus Notes 8 prináša tiež transformáciu z klient-server architektúry na architektúru riadenú zo strany servera.

Kľúčové slová : aplikácie, produktivita, Lotus Notes, IBM

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review