Nástup novej paradigmy - revolúcie vedomostí

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Nástup novej paradigmy - revolúcie vedomostí. Ľudia sú opäť v popredí. Po 30 rokoch dominancie informačných technológií sa začali spoločnosti na celom svete upriamovať na jednu z najväčších hodnôt - vedomosti. Zdieľanie a aplikácia vedomostí je základom obchodného úspechu v dnešnom svete informácií. A vedomosti neexistujú v strojoch, ale v ľuďoch. Dnes je čas veľkých obchodných možností. Ak začnú byť slovenské spoločnosti aktívne v tejto oblasti už dnes - nezáleží na ich veľkosti alebo dĺžke existencie - môžu si zabezpečiť pozíciu v centre rýchleho globálneho vývoja na dlhé desaťročia.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.