Od správy dokumentov k riadeniu znalostí

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Od správy dokumentov k riadeniu znalostí. V poslednom období v oblasti informačných technológií patrí k aktuálnym témam aj Document Management, teda správa dokumentov a Knowledge Management, teda správa a riadenie znalostí. Pojmy ako Document Imaging, Reinžiniering podnikových procesov, alebo Elektronický archív sú stredobodom pozorností nielen IT odborníkov, ale aj stredného a vrcholového manažmentu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.