Portálová technológia zmení tvár IT

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Portálová technológia zmení tvár IT. Iba počas posledných dvoch rokov začali stovky softvérových predajcov vo svojej odbytovej politike používať termín portál. Avšak funkcionalita a flexibilita portálovej technológie čoskoro zmení tvár informačných technológií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.