Rast trhu BTO

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [1]

Rast trhu BTO. Výsledky prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Yankee Group medzi vedúcimi pracovníkmi zodpovednými vo firmách za IT, ukazujú, že Business Technology Optimization (BTO) si v stále väčšej miere nachádza cestu do podnikov.

Rast trhu BTOVýsledky prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Yankee Group medzi vedúcimi pracovníkmi zodpovednými vo firmách za IT, ukazujú, že Business Technology Optimization (BTO) si v stále väčšej miere nachádza cestu do podnikov. Závery výskumu zodpovedajú skúsenostiam spoločnosti Mercury Interactive Corporation, celosvetového lídra vobore BTO. Viac než 175 CIO a šéfov IT zfiriem rôznej veľkosti vdotazníkoch uviedlo, že optimalizácia využitia IT pomocou nástrojov pre BTO je ich strategickou prioritou. Prieskum potvrdil, že medzi hlavné ciele týkajúce sa BTO patrí: * uviesť do súladu podnikové a IT stratégie, * zaviesť IT Governance, * optimalizovať kvalitu, výkonnosť a dostupnosť aplikácií,* obmedziť náklady na IT. Yankee Group predpovedá do roku 2007 rýchly rast trhu BTO smedziročným zvyšovaním o21percent. Plánované investície do technológií pre BTO za rok 2004 činia celosvetovo 3,3mld.USD, čo je o 18 percent viac než 2,8 mld. vynaložených vr. 2003. Yankee Group pritom očakáva, že do konca roku 2007 trh BTO porastie až do výšky 6 mld. USD.

SMER OPTIMALIZÁCIA

Príčinou uvedených investičných trendov je snaha zmeniť súčasný stav využívania IT. Počas roka 2004 sa budú projekty BTO zameriavať na optimalizáciu aplikácií a IT procesov scieľom zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Prieskum Yankee Group ukazuje, že definícia BTO sa bude postupne rozširovať stým, ako sa výpočtové oddelenia budú premieňať na strategickejšie organizačné jednotky orientované na business. „BTO je hit,“ povedal Zeus Kerravala, viceprezident Yankee Group, zodpovedný za oblasť aplikačných infraštruktúr a softwarových platforiem. „Aby šéfovia IT dosiahli najvyššiu návratnosť nových a existujúcich technológií, musia zmeniť svoje myslenie azamerať sa miesto na bity a bajty skôr na produktivitu a zisk. BTO znamená prvý krok pri uvádzaní výkonnosti IT do súladu sekonomickými cieľmi aúspechmi podniku.“

VÝSLEDKY PRIESKUMU

Prieskum ukázal, že 60 až 70 percent súčasných rozpočtov na IT je určených na údržbu existujúcich systémov, zatiaľ čo na vývoj nových aplikácií je vyčlenených menej než 30 percent. Zodpovedí šéfov IT je možné vyčítať potrebu lepšieho riadenia IT a ochotu investovať do BTO. Respondenti veria, že projekty BTO môžu znížiť náklady na prevádzku aplikácie o 10 až 20 percent. Tieto úspory môžu uvoľniť ruky kinvestíciám do nových technológií scieľom zlepšiť produktivitu výpočtových oddelení. Prieskum ďalej ukázal, že podniky, ktoré implementovali BTO, sú pri používaní IT vyzretejšie a za údržbu stávajúcich systémov utratia menej. Optimalizácia podnikateľských prínosov IT pomocou BTO sa stáva strategickým poslaním pre každého CIO,“ uviedol Christopher Lochhead, marketingový Vice President spoločnosti Mercury. „Je na čase, aby sme prinútili IT skutočne fungovať.“ Šesťdesiatdva percent opýtaných šéfov IT uviedlo, že ich záujem o IT Governance je buď vysoký, alebo veľmi vysoký a viac než polovica respondentov simplementáciou IT Governance vo svojich podnikoch už začala. Yankee Group uzaviera, že organizácie, ktoré zahŕňajú IT Governance do svojich projektov BTO, zaujímajú progresívnejší postoj kuriadeniu celého podniku než tie, ktoré sa ITGovernance zatiaľ nezaoberajú.

Image gallery


Write reviewKomentáre čitateľov

  • That's a mold-breaker. Great thinikng!

    Publish 12. 19. 2011 | Savion