Ako IT môže zvýšiť hodnotu firmy

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Náklady na IT. Stále však pretrváva obrovský tlak na náklady na IT. Firmy sa ešte vždy zotavujú z roku 2000, prudkého rozvoja technológií a horlivého znižovania nákladov počas uplynulých dvoch rokov a zdráhajú sa výrazne investovať do IT bez dostatočných dôkazov o efektivite takýchto investícií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.