COMPLIANCE a IT Governance - súlad IT so zákonmi a predpismi

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

IT governance. Zákonné predpisy, ktoré majú za úlohu čo najviac obmedziť nepredpokladané prekvapenia v účtovných stavoch organizácií, odstrániť nepriehľadnosť hospodárenia či zaviesť včasné reportovanie sa stále viac stávajú nočnou morou finančných riaditeľov.

This article is paid. Subscribe to access paid