Desať megatrendov ovplyvňujúcich budúcnosť

26. 04. 2006 | 6/2006 | Comments [0]

Desať megatrendov ovplyvňujúcich budúcnosť. Analytická spoločnosť CNET na základe informácií, ktoré nazbierala na webe určila 10 najdôležitejších technických trendov, ktoré budú ovplyvňovať rozhodovanie ľudskej komunity. Jednotlivé trendy sa týkajú: * Možnosti smerovania vývoja technológií, * HDTV, * Okno do sveta, * Komunikačné siete v domácnosti, * Predplatených služieb * Širokopásmových sietí, * Renesáncie rádia, * Zariadenia na všetko, * Ukladania dát.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.