Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT. Keď sa predčasom uskutočnil kvalifikovaný prieskum medzi poprednými európskymi spoločnosťami (307 respondentov z ôsmych krajín a desať odvetví) ako využívajú serverový hardvér a počítačové siete, dospelo sa k dosť alarmujúcim zisteniam.

Grid ako nová výzva pre efektívnosť ITKeď sa predčasom uskutočnil kvalifikovaný prieskum medzi poprednými európskymi spoločnosťami (307 respondentov z ôsmych krajín a desať odvetví) ako využívajú serverový hardvér a počítačové siete, dospelo sa k dosť alarmujúcim zisteniam. Až vyše 50 perc. spoločnosti uviedlo, že vôbec nemá prehľad o vyťažení svojej technologickej infraštruktúry! Tí, ktorí majú o tejto oblasti určité znalosti, naznačujú, že tretina ich serverov využíva kapacitu naplno alebo takmer naplno a že celkovo sa využíva zhruba 60 percent dostupnej kapacity. Zvyšok okolo 40 perc. je nevyužitá kapacita, do ktorej už spoločnosti investovali… Totiž, doterajšie koncepcie boli postavené na oddelených systémoch, ktoré sú výkonovo dimenzované na špičkovú záťaž, ktorá nastáva len výnimočne.

AKO NEVYHADZOVAŤ PENIAZE

Za zamyslenie stojí tiež fakt, že na druhej strane, keď dochádza k problémom s kapacitou, 30 percent – teda takmer tretina spoločnosti – jednoducho nakúpi nový hardvér. Pritom sa vyťaženosť serverov v priemere pohybuje okolo 30 percent. Z toho vyplýva len jeden záver – veľa spoločností vyhadzujú peniaze doslova von oknom za serverový hardvér, aj keď existuje možnosť ako prekonať výkonové problémy zdieľaním nevyužitej kapacity.

O tom, že technológia výpočtových sietí na obrovský dopad na prevádzku sietí, sa pochopiteľne vie dávno. Ako to zvyčajne býva, až keď sa naakumuluje dosť ekonomických argumentov, dodávatelia hľadajú nové riešenia. Nehovoriac už o tom, že silný tlak prichádza už aj od zákazníkov, ktorí vysielajú popredným dodávateľom jasný signál – budeme investovať iba do takých riešení, ktoré nám prinesú evidentné úspory a predovšetkým chceme lepšie využívať to, do čoho už sme investovali. Svoje povedali aj analytici. Spoločnosť Gartner odhaduje trh so servermi za rok 2002 na teritóriu Európy, stredného Východu a Afriky na 1,37 miliónov kusov a 15 miliárd dolárov. Priemerné 60 perc. využitie znamená, že viac ako pol milióna serverov je prebytočná kapacita. Pokiaľ by technológia podnikových výpočtových sietí, teda firemných informačných systémov, dokázala zvýšiť celkové využitie na 90 percent, spoločnosti po celej Európe by vďaka úspornejším nákupom serverov ušetrili 4,5 miliardy dolárov ročne.

ČO NA TO UŽÍVATELIA

Užívatelia už naznačujú, kam budú smerovať svoje kroky. “Takmer polovica opýtaných stredných a veľkých európskych spoločností uvažuje o výpočtových sieťach v nejakej podobe, napríklad o modeli výpočtovej kapacity podľa potreby (computing on deman) alebo výpočtovej kapacity ako služby (utility computing),” povedal na margo prieskumu C. Longbottom, vedúci výskumu spoločnosti Quocirca. “Za hlavnú prekážku zavádzania výpočtových sietí je považovaná cena, čo je v rozpore s chápaním, že výpočtové siete prinášajú výhody konsolidácie serverov. Je zaujímavé, že za ďalší najvážnejší problém je považované možné ohrozenie intelektuálneho vlastníctva. Na dodávateľoch technológie je teraz dôkazné bremeno, aby vo svojich implementáciách výpočtových sietí venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu a ochrane súkromia,” dodal C. Longbottom.

Prieskum odhalil klasický postoj k zavádzaniu výpočtových sietí ako novej technológie. Takmer polovica respondentov o nich uvažuje a ďalší hovoria, že dvoma hlavnými oblasťami, ktoré by zavážili, by boli podnikové aplikácie a databáza. Ale aj tak 45 perc. spoločnosti sa domnieva, že potrvá minimálne tri roky, než za výpočtové siete stanú komerčnou realitou.

OPRÁŠENÁ KONCEPCIA S NOVOU INTELIGENCIOU

Na nedávnej medzinárodnej konferencii OracleWorld v Prahe, kde stretli vývojári, technológovia a užívatelia produktov Oracle zo stredoeurópskeho regiónu, sa dosť veľa o tejto téme hovorilo. Oracle pri viacerých príležitostiach zdôrazňoval – máme technológiu, ktorá umožňuje začať teraz a nie za tri roky… To celé, okolo čoho sa diskusia krútila, je koncepcia gridu. Aj keď to nie je nová, prevratná vec. Po prvýkrát sa o gride začalo hovoriť v polovici šesťdesiatych rokov a v akademickom prostredí sa využíva už takmer dve desaťročia. Možnosti využitia gridu v komerčnej sfére podnikových počítačových systémov však dodávatelia technológie a ich zákazníci začali skúmať až v poslednom období.

PREPOJENÉ POČÍTAČE

Pod pojmom grid sa rozumie skupina samostatných počítačov, ktoré sú navzájom prepojené a spoločne dávajú vysoký výpočtový výkon. Z pohľadu užívateľa je grid jediným rozsiahlym virtuálnym počítačom, ktorý užívateľovi poskytuje vyžiadané dáta a výpočtové služby. Oprášeniu myšlienky gridu a jej vehementnému uvedeniu do komerčnej prax dopomohli štyri tendencie, ktoré sú dnes nanajvýš aktuálne: * nízko nákladový computing, * konsolidácia a virtualizácia, * automatizácia, * štandardizácia rozhraní.

Koncepcia Oracle – Oracle Enterprise Grid je postavená na myšlienke konsolidácie, virtualizácie a automatizácia. Pôvodný koncept prepojenia jednotlivých častí hardvéru do gridu je v tomto prípade rozvinutý o inteligenciu softvérového riadenia. Je to práve softvér, ktorý umožňuje riadiť dostupnosť dát a silu výpočtového výkonu medzi jednotlivými servermi a databázami. Vytvára rozsiahle virtuálne systémy a automatizuje mnoho zložitých funkcií spojených s ich správou a riadením. Ako odznelo na hlavných prezentáciách OracleWorld, riešenie Oracle umožňuje vytvárať tzv. gridové prostredie v akejkoľvek firme, pričom všetky aplikácie bežia na bežnom hardvéri.

DATABÁZA PRE GRID

Spoluzakladateľ Oracle a výkonný riaditeľ, charizmatický Larry Ellison, ktorý mal byť hlavným ťahákom OracleWorld v Prahe, nakoniec do českej metropoly pre chorobu neprišiel a účastníci podujatia sa museli uspokojiť s jeho videoprezentáciou. To však neoslabilo nové technologické ohlásenia spoločnosti a potvrdenie smerovania aj v tomto stredo a východoeurópskom regióne. Koncepciu gridu má posilniť aj predstavenie Oracle Database 10g, ktorá bola navrhnutá predovšetkým s ohľadom na grid computing. Oracle Database je možné efektívne nasadiť na akomkoľvek systéme – od malých serverov po najväčšie SMP servery, od klastrov po podnikové grid systémy. Vyznačuje sa funkciami automatického ladenia a spravovania, ktoré jej prevádzku zjednodušujú a zefektívňujú z hľadiska nákladov. Jej jedinečná schopnosť natívne spravovať všetky dáta – od tradičných podnikových informácií cez OLAP, XML dokumenty po priestorové/lokalizačné informácie – ju predurčuje stať sa optimálnou voľbou pre aplikácie na Online Transaction Processing, Business Intelligence, Data Warehousing a Content Management.

Oracle si v nastúpenej ceste Enterprise Grid verí. Ellison ju označil za múdrejšiu alternatívu k štyrom desiatkam rokov pretrvávajúcej koncepcii “jedného veľkého servra”. Podľa neho, táto koncepcia nemá zásadný problém jedného veľkého servra – limitovanú kapacitu, vysoké náklady a možnosť zlyhania. “Krása enterprise gridu je v tom, že nás softvér vytvára zdanie jedného velikánskeho počítača,” dodal L. Ellison.

Jozef Šupšák


Write review