Infokomunikačné technológie v malých a stredných podnikoch

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Malé a stredné podniky (MSP) patria k hlavným motorom európskej ekonomiky. Podľa štatistík až 98 percent všetkých firiem v Európe sú MSP. Preto ich významne podporuje  Európska komisia (EK) aj pri plánovaní a koordinácii aktivít v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie nových technológií a rozvoji inovácií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.