Internet Business Services a jejich propojení s interními systémy

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Internet Business Services jsou užitečné například při realizaci e-shopů nebo v oblasti CRM (kde je k dispozici např. řešení Salesforce.com). V poslední době získávají popularitu také na internetovém trhu práce, kde se interní HR aplikace integrují s on-line trhy práce a on-line aplikacemi pro správu náborového procesu a pro správa vztahů s uchazeči o pracovní místa (Talent Relationship Management).

Internet Business Services a jejich propojení sinterními systémy

S rozvojem telekomunikačních a internetových technologií se objevilo mnoho podnikových ystémů a aplikací, které firma pro svůj provoz rutinně používá, ale které NEJSOU součástí interních IT systémů.Vysoce sofistikované systémy, které překračují brány firmy, existují již dnes – jde například o logistické systémy v automobilovém průmyslu dokonale provazující dodavatele s automobilkou. Takové systémy ale koneckonců vždy slouží především svému majiteli, tedy automobilce, která rozhoduje, jak a kdy bude s kterým dodavatelem komunikovat.

Zcela jiným typem externích systémů jsou řešení poskytující služby outsourcované od externích dodavatelů, dnes většinou po internetu. Tyto systémy nabízejí neutrální internetové služby pro podnikání IBS (Internet Business Services). Jejich uživatelé nejsou zároveň jejich majiteli. Systémy vytvářejí servisní rozhraní („huby“), která zpravidla sdružují na jedné straně uživatele či spotřebitele služeb a na druhé straně dodavatele, tedy firemní zákazníky. Cílem těchto řešení je optimální distribuce informací, zboží, lidí či peněz za použití nejmodernějších internetových aplikací a systémů.

Internet Business Services jsou užitečné například při realizaci e-shopů nebo v oblasti CRM (kde je kdispozici např. řešení Salesforce.com). Vposlední době získávají popularitu také na internetovém trhu práce, kde se interní HR aplikace integrují son-line trhy práce a on-line aplikacemi pro správu náborového procesu a pro správa vztahů suchazeči o pracovní místa (Talent Relationship Management).

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review