IT Governance: stále málo známy kľúč k úspechu

06. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Spravovanie IT. Hoci prakticky všetky veľké organizácie považujú informačné technológie (IT) za chrbtovú kosť svojej existencie, menej ako polovica z nich používa formálny systém umožňujúci prepojenie informačných technológií a podnikovej stratégie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.