ITIL – prístup k riadeniu IT služieb

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

ITIL nám poskytuje presný návod, ČO treba urobiť v IT, aby fungovali na báze ITSM. ITIL je skratka pre "Information Technology Infrastructure Library", čo v preklade znamená "Knižnica infraštruktúry informačných technológií".

This article is paid. Subscribe to access paid