Optimalizace výrobních procesů ve výrobních podnicích pomocí štíhlé výroby

06. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Optimalizace. Slovenská ani česká ekonomika se sice nestává evropským tygrem, ale zaznamenává slušný růst. Velký vliv na tento růst mají v obou případech zahraniční investice. Proč sem zahraniční firmy vstupují? Můžeme jim nabídnout levnou a schopnou pracovní sílu.

Optimalizace výrobních procesů ve výrobních podnicích pomocí štíhlé výroby

Slovenská ani česká ekonomika se sice nestává evropským tygrem, ale zaznamenává slušný růst. Velký vliv na tento růst mají v obou případech zahraniční investice. Proč sem zahraniční firmy vstupují? Můžeme jim nabídnout levnou a schopnou pracovní sílu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review