Pokračujúci globálny pokrok v oblasti výpočtových sietí

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

Grid Index. Spoločnosť Oracle predstavila výsledky posledného výskumu Oracle Grid Index, ktorý sleduje svetový pokrok v oblasti výpočtových sietí.

This article is paid. Subscribe to access paid