Postup pri implementácii ITIL/ITSM

05. 06. 2006 | 4/2005 | Comments [0]

ITIL ponecháva veľkú voľnosť pri implementácii procesov. ITIL dáva iba rámcové rady a odporúčania, ako pri implementácii ITSM v organizácii postupovať.

This article is paid. Subscribe to access paid