Priority IT projektov a rozpočtov

18. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Priority IT projektov a rozpočtov. V najnovšom špeciálnom prieskume Gartner zhrnul päť najdôležitejších oblastí, ktoré firmy zaradili do IT projektov a rozpočtov. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.